ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

ม.ราชภัฏลำปาง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาด ๔๙ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

มร.ลป.แจ้งกำหนดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙

Continue Reading

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย ฯ

เรื่องแนวทางการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย ภายใต้โครงการขับเคลื่อนงานวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น รายละเอียดเพิ่มเติม Share

Continue Reading

มร.ลป. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มร.ลป. ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Continue Reading

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %

Continue Reading

ประกาศมร.ลป เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศมร.ลป เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading

มร.ลป ขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มร.ลป ขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

Continue Reading

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง ปิดท้ายปีพ.ศ. 2554

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง ปิดท้ายปีพ.ศ.2554

Continue Reading

สถาบันภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มร.ลปจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

สถาบันภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มร.ลปจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา

Continue Reading

มร.ลป พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม นศ.นานาชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 54 นี้

มร.ลป พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม นศ.นานาชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 54 นี้

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่สนใจ

Continue Reading