กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการผ้าป่าหมวกกันน๊อคพร้อมรณรงค์การสวมหมวกนิรภัยให้ครบ ๑๐๐ %

Continue Reading

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟแวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยในเขตภาคเหนือ

รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านซอฟแวร์เพื่อป้อนสู่อุตสาหกรรมซอฟแวร์ไทยในเขตภาคเหนือ

Continue Reading

ออกแบบประยุกศิลป์ ม.ราชภัฏลำปาง สร้างชื่อได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทหัตถกรรมของใช้ทั่วไป

ออกแบบประยุกศิลป์ ม.ราชภัฏลำปาง สร้างชื่อได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทหัตถกรรมของใช้ทั่วไป

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไว้ทุกข์ มีกำหนดสิบห้าวัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอความร่วมมือจากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ไว้ทุกข์ มีกำหนดสิบห้าวัน

Continue Reading

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.จัดการการอบรมครูสังคมศึกษา “ครูสังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม”

สาขาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ มร.ลป.จัดการการอบรมครูสังคมศึกษา “ครูสังคมศึกษากับสิ่งแวดล้อม”

Continue Reading

มร.ลป. ร่วมลง MOU ด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านพลังงาน

มร.ลป. ร่วมลง MOU ด้านวิชาการและการวิจัย ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาด้านพลังงาน

Continue Reading

กองบริการการศึกษา มร.ลป แจ้งการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาและถ่ายรูป

กองบริการการศึกษา มร.ลป แจ้งการดำเนินการจัดทำบัตรนักศึกษาและถ่ายรูป

Continue Reading

คณะผู้บริหารมร.ลป ร่วมถวายอาศิรวาท 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2554

คณะผู้บริหารมร.ลป ร่วมถวายอาศิรวาท 12 สิงหามหาราชินี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2554

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

มร.ลป แจ้งกำหนดการพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ”ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน “สานศิลป์ถิ่นมนุษย์ฯ”ครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

มร.ลป แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๔ “ ก๋าไก่เกมส์ ”

ม.ราชภัฏลำปาง เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ ๒๔ “ ก๋าไก่เกมส์ ”

Continue Reading

สาขาดนตรี มร.ลป ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปีLPRU Music Contest 1st

สาขาดนตรี มร.ลป ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีสตริงเยาวชนอายุไม่เกิน ๒๐ ปีLPRU Music Contest 1st

Continue Reading