ประกาศมร.ลป เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

ประกาศมร.ลป เรื่องการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ แทนตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading

มร.ลป ขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

มร.ลป ขอขอบคุณผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬานักศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ

Continue Reading

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง ปิดท้ายปีพ.ศ. 2554

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ สรุปโครงการค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่นชุมชนบ้านป่าเหมี้ยง จ.ลำปาง ปิดท้ายปีพ.ศ.2554

Continue Reading

สถาบันภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มร.ลปจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

สถาบันภาษา ร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มร.ลปจัดการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา

Continue Reading

มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

มร.ลป ประกาศรายชื่อนักศึกษาประเภทรับตรง ระดับปริญญาตรี ค.บ. 5 ปี ประจำปี 55

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

ม.ราชภัฏลำปาง จัดสัมมนาผู้นำนักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซี่ยน

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา

กองพัฒนานักศึกษา ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เกี่ยวกับทุนการศึกษา

Continue Reading

มร.ลป พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม นศ.นานาชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 54 นี้

มร.ลป พร้อมรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและวัฒนธรรม นศ.นานาชาติ กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 27-28 ธ.ค 54 นี้

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลที่สนใจ

Continue Reading

มร.ลป แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ประจำปี 2554

มร.ลป แจ้งประกาศมหาวิทยาลัย ระเบียบมหาวิทยาลัย ข้อบังคับ ประจำปี 2554

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม 14 ธันวาคม 54

มร.ลป ขอเชิญพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุนเข้าร่วมประชุม 14 ธันวาคม 54

Continue Reading

มร.ลป แจ้งกำหนดการงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

มร.ลป แจ้งกำหนดการงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ ๖ วันอังคารที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

Continue Reading

เครือข่าย วจก. ม.ราชภัฏภาคเหนือขยายเวลารับบทความวิจัยนำเสนอเวทีระดับชาติ

เครือข่าย วจก. ม.ราชภัฏภาคเหนือขยายเวลารับบทความวิจัยนำเสนอเวทีระดับชาติ

Continue Reading

มร.ลป.ร่วมโครงการ ATPACพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

มร.ลป.ร่วมโครงการ ATPACพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์

Continue Reading

กรรมการรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับเงินค่าบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มร.ลป

กรรมการรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา รับเงินค่าบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม จากผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ มร.ลป

Continue Reading