สมาคมศิษย์เก่า ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง ที่เรียนดี ประพฤติดี และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาม.ราชภัฏลำปาง ที่เรียนดี ประพฤติดี และทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวกีฬาก๋าไก่เกมส์ ในบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้

มร.ลป ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าวกีฬาก๋าไก่เกมส์ ในบ่ายวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถกเข้ม วิพากษ์หลักสูตรใหม่

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางถกเข้ม วิพากษ์หลักสูตรใหม่

Continue Reading

มร.ลป จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔

มร.ลป จัดพิธีอัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทานพร้อมเครื่องบริวารพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๔

Continue Reading

ผู้แทนองค์การบริหารนักศึกษาไปร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

ผู้แทนองค์การบริหารนักศึกษาไปร่วมพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ

Continue Reading

กยศ.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการเยือนบ้านนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

กยศ.ม.ราชภัฏลำปาง จัดโครงการเยือนบ้านนักศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.) อย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง

Continue Reading

คณะครุศาสตร์ มร.ลป เชิญร่วมโหวตและให้กำลังใจผลงานสารคดีการศึกษาลอยแพ รายการเรื่องจริงผ่านจอ

คณะครุศาสตร์ มร.ลป เชิญร่วมโหวตและให้กำลังใจผลงานสารคดีการศึกษาลอยแพ เรื่องจริงผ่านจอ

Continue Reading

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบริจาคเงินแสนหกหมื่นบาทเป็นทุนการศึกษาให้ นศ.มร.ลป.

อุปนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมบริจาคเงินแสนหกหมื่นบาทเป็นทุนการศึกษาให้ นศ.มร.ลป.

Continue Reading

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมแจ้งให้นโยบาย และข้อคิดในการพัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมประชุมแจ้งให้นโยบาย และข้อคิดในการพัฒนาส่งเสริมกิจการนักศึกษา

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษามร.ลป ประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาโครงการ กยศ.มร.ลป.

กองพัฒนานักศึกษาประชาสัมพันธ์ข่าวนักศึกษาโครงการ กยศ.มร.ลป.

Continue Reading

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเรียกคืนซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

Continue Reading

องค์การนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ทรัพย์สิ่งของ ช่วยน้ำท่วม

องค์การนักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคเงิน ทรัพย์สิ่งของ ช่วยน้ำท่วม

Continue Reading

มร.ลป ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

มร.ลป ประกาศ แนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปี 2554

Continue Reading