สถาบันวิจัย ฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน“มหกรรมการอ่าน”“การพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖

สถาบันวิจัย ฯ มร.ลป ขอเชิญร่วมงาน“มหกรรมการอ่าน”“การพัฒนาสมรรถนะการอ่านของนักเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖

Continue Reading

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มร.ลป แจ้งนักศึกษา เรื่องทุนการศึกษาของ(EWC)เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์มร.ลป แจ้งนักศึกษา เรื่องทุนการศึกษาของ(EWC)เป็นทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป แจ้งนักศึกษาให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป แจ้งนักศึกษาให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

คณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกาศสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างชื่อคว้าชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิงปืน

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างชื่อคว้าชนะเลิศการแข่งขันกีฬายิงปืน

Continue Reading

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองบริการการศึกษาขอเชิญคณาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมการรายงานผลและที่ปรึกษา Online

ศูนย์คอมพิวเตอร์ร่วมกับกองบริการการศึกษาขอเชิญคณาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมการรายงานผลและที่ปรึกษา Online

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม 30 กันายน 2554

มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์และข้าราชการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม 30 กันายน 2554

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญนักศึกษาใหม่

กองพัฒนานักศึกษา จัดการประชุมเรื่องการยกร่างรัฐธรรมนูญนักศึกษาใหม่

Continue Reading

มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 28 กันยายน 2554

มร.ลป ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมประชุมและร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 28 กันยายน 2554

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา พร้อมเชิญวิทยากรชื่อดังมาร่วมเป็นวิทยากรด้วย

ม.ราชภัฏลำปาง จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

Continue Reading

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดทดสอบมาตราฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

สถาบันภาษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางจัดทดสอบมาตราฐาน TOEIC ให้กับนักศึกษา บุคลากร บุคคลทั่วไป

Continue Reading

มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญ นายกองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะประชุมพร้อมกัน

มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญ นายกองค์การบริหารนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษาทุกคณะประชุมพร้อมกัน

Continue Reading

คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มร.ลป ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4

คณะเทคโนโลยีอุตสาหรรม มร.ลป ขอเชิญร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ รูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประแทศไทย ครั้งที่ 4

Continue Reading

กองพัฒนานักศึกษา จัดบรรยายทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา มร.ลป โดยมีนักแสดงและพิธีกรไทย TVช่อง 3

กองพัฒนานักศึกษา จัดบรรยายทักษะชีวิตให้กับนักศึกษา มร.ลป โดยมีนักแสดงและพิธีกรไทย TVช่อง 3

Continue Reading

การจัดการทั่วไป รุ่น 24 กลุ่ม 2 ม.ราชภัฏลำปาง จัด Living Concert หาทุนสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนแถบชนบทลำปาง

การจัดการทั่วไป รุ่น 24 กลุ่ม 2 ม.ราชภัฏลำปาง จัด Living Concert หาทุนสนับสนุนช่วยเหลือโรงเรียนแถบชนบทลำปาง

Continue Reading