คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมร.ลป.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามร.ลป.เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมร.ลป.ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามร.ลป.เชิญร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศล

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

มร.ลป.ประกาศการรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประเภทสอบคัดเลือกทั่วไปประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศให้คณาจารย์และข้าราชการ มร.ลป เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

มร.ลป.ประกาศให้คณาจารย์และข้าราชการ มร.ลป เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ(แทนตำแหน่งที่ว่าง)

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจตำราภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ขอเชิญชวนคณาจารย์ทุกท่านที่สนใจตำราภาษาต่างประเทศ เพื่อจัดการเรียนการสอนและการสืบค้นข้อมูล

Continue Reading

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “Logo Contest for e-Business”

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จัดโครงการประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) หัวข้อ “Logo Contest for e-Business”

Continue Reading

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ ปีพ.ศ. 2557

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนโครงการสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมโลกแห่งสหรัฐฯ ปีพ.ศ. 2557

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มร.ลป. แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 มาขอรับหลักฐานทางการศึกษา

Continue Reading

มร.ลป.แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏสัมพันธ์ ๕๖” วันที่ 26 ธันาวาคม 2556

มร.ลป.แจ้งกำหนดการจัดกิจกรรม “ราชภัฏสัมพันธ์ ๕๖” วันที่ 26 ธันาวาคม 2556

Continue Reading

แจ้งจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

แจ้งจากสภาคณาจารย์และข้าราชการ และสโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ อัฐพล เอื้ออารี นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง คว้าเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬายิงปืน ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๒๗

Continue Reading

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. สร้างชื่อคว้าชนะเลิศการแข่งขันการสอบมาตรฐาน MOS

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มร.ลป. สร้างชื่อคว้าชนะเลิศการแข่งขันการสอบมาตรฐาน MOS

Continue Reading

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติและกศ.บป ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 2

งานทะเบียนและประมวลผล แจ้งแนวปฏิบัติสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษาภาคปกติและกศ.บป ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีภาคเรียนที่ 2

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามร.ลป.จัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปาง

    โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปางจัดอบรมหลักสูตรภาษาจีนพื้นฐานสำหรับบุคคลทั่วไปในพื้นที่จังหวัดลำปาง โดยดำเนินการอบรมระหว่างวันที่ 12 มกราคม – 16 มีนาคม พ.ศ. 2557เวลา 09.00-12.00 น. ทุกวันอาทิตย์ณ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาค่าอบรมท่านละ 1,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2557 สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่คุณนิลวรรณ ชมภูโคตร โทรศัพท์ 054-237-399 ต่อ 6002 มือถือ 0819502340 E-mail.ninlawan@lpru.ac.th ดาวน์โหลดเอกสารเพอ่มเติม คลิกที่นี่ ใบสมัคร เข้ารับการอบรมภาษาจีน คลิกที่นี่ Share

Continue Reading

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครูและสอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี ปีการศึกษา 2557

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดแววความเป็นครูและสอบปฏิบัติพื้นฐานดนตรี ปีการศึกษา 2557

Continue Reading