Author: admin

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น "เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ"

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “เสียงเยาวชน”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ปชส.ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทคลิปวิดีโอ  ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทแอนิเมชั่น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว"

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล

คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ 1

คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ 1

อว.ประกาศขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อว.ประกาศขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 4

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 4

มูลนิธิกรุงศรี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งโครการเข้าร่วม “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” ชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิกรุงศรี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งโครการเข้าร่วม "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา" ชิงทุนการศึกษา

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปชส.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิงประดิษฐ์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปชส.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิงประดิษฐ์ ประจำปี 2563

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินการโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินการโครงการ "Campus Global" ในการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ

(บริษัท นานมี จำกัด) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

(บริษัท นานมี จำกัด) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10