สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักซิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความการตีพิมพ์ ในวารสารอินฟอร์เมชั่น (TCI กลุ่ม 1)

2016-12-26_14-39-32
วารสารอินฟอร์เมชั่น เป็นวารสารเฉพาะทางด้านบรรณรักษศาสตร์ สารสนเทศศาสตร์ การจัดการสารสนเทศ และศาสตร์บูรณาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดออกราย 6 เดือน (ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน ) ( ฉบับที่ 2 กรกฏาคม – ธันวาคม ) ปัจจุบันวารสารมีอายุ 24 ปี ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักซิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความในวารสารนี้
ผู้ที่สนใจสามารถส่งบทความในระบบออนไลน์ได้ที่
https://ejournal.kku.ac.th/index.php/information
ติดต่อบรรณาธิการ
นางสาวสิริพร  ทิวะสิงห์
E-mail: tsirip@kku.ac.th

นางสาวสุพิน  อุดมผล
E-mail: supin@kku.ac.th

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น ขอเชิญชวนนักวิชาการ นักซิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เผยแพร่บทความการตีพิมพ์ ในวารสารอินฟอร์เมชั่น (TCI กลุ่ม 1), 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin