หมวดหมู่: ปชส.ภายนอก56

โรงพยาบาลลำปางขอเชิญชวน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำปางขอเชิญ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน

สำนักงานคณะกรรมการวิ…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับบริษัทบริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจังหวัดลำปาง ประจำปี 2556

สำนักงานขนส่งจังหวัด…

สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นหัวข้อและกระตุ้นให้เกิดโจทย์วิจัย

สกว. ด้านมนุษยศาสตร์…

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 56 ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรั…

สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัย

สำนักวิจัยเพื่อการพั…

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่…

สำนักงานส่งเสริมและสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2556

สำนักงานส่งเสริมและส…

ศูนย์ส่งเสริมการและพัฒนาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจการนิทรรศการกิจกรรมความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ และการออกร้านของดีเมืองอู่ทอง

ศูนย์ส่งเสริมการและพ…

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดเขียนบรรยายความในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

องค์การบริหารพื้นที่…

บริษัท์ ไอ.ซี.ซี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดโครงการเพื่อหาแบรนด์พรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม “เฟรสแอนด์ซอฟท์” ชิงทุนการศึกษา

บริษัท์ ไอ.ซี.ซี อิน…