ตามที่มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศดีเด่นเพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” พร้อมเงินรางวัล 1 ล้านบาทสำหรับประเภทบุคคลทั่วไปและ 1 แสนบาทสำหรับประเภทนักเรียน นิสิต นักศึกษา ทางมูลนิธิ จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสามารถดูรายละเอียด และ download แบบฟอร์มใบสมัครการนำเสนอโครงการและสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่
website : www.itprincessaward.com
email    : Boss_parinya@scb.co.th
ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 20 โซนซี ธนาคารไทยพานิชย์ จำกัด (มหาชน)สำนักงานใหญ่ เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร กทม. 10900
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12, 10.0 out of 10 based on 2 ratings

By admin