Category: ปชส.ภายนอก57

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จัดสวัสดิการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ร่วมกับบริษัททิพยประกันภัย จัดสวัสดิการโครงการประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลหมู่ให้แก่ครูบุคลากรทางการศึกษา

สมาคมนิยมไทยร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน “รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม” ครั้งที่ 2

สมาคมนิยมไทยร่วมกับ กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน "รวมใจภักดิ์ รักษ์สยาม" ครั้งที่ 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ขอเชิญทุกท่านส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐาน ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ขอเชิญทุกท่านส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐาน ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

จังหวัดลำปางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2557

จังหวัดลำปางและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง จะดำเนินการจัดโครงการส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2557

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สำนักนายกรัฐมนตรี ขอเชิญชวนประดับธงสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวด “รางวัลลูกโลกสีเขียว”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมประกวด "รางวัลลูกโลกสีเขียว"

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแจ้งยอดยอดปันผล – เฉลี่ย

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูลำปาง แจ้งสมาชิกหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่องแจ้งยอดยอดปันผล - เฉลี่ย

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10

      ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ชิงโล่พระราชทาน “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10 รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานที่ปรึกษามูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ…

จังหวัดลำปาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

จังหวัดลำปาง จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ฯ

โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตลดา แจ้งการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าฝึกงานโครงการส่วนพระองค์ฯ

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนท์เซอร์

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ขอเชิญผู้สนใจส่งทีมเข้าร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งประกอบแดนท์เซอร์

โรงพยาบาลพัทลุง ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบ ตามสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 60 ปี

โรงพยาบาลพัทลุง ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานประกวดการออกแบบ ตามสัญลักษณ์ (LOGO) ครบรอบ 60 ปี

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ มีความประสงค์จะสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อเป็นการประกาศยกย่องผลงานค้นคว้าของนักวิชาการ

ม.ธรรมศาสตร์ร่วมกับมูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ได้จัดให้มีรางวัล TTF AWARD เพื่อเป็นการประกาศยกย่องผลงานค้นคว้าของนักวิชาการ

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ 3 อัตรา

ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ แจ้งประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ 3 อัตรา

กรมทางหลวงได้ตั้งศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

กรมทางหลวงได้ตัดตั้งศูนย์บริการประชาชนสายด่วนกรมทางหลวง 1586 เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

กระทรวงมหาดไทย แจ้งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ

กระทรวงมหาดไทย แจ้งการเตรียมความพร้อมในการป้องกันโรคระบาดของโรคติดต่อในช่วงฤดูฝนและโรคติดต่อจากต่างประเทศ