Month: พฤษภาคม 2018

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8