Category: ปชส.ภายนอก60

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017” ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.60 จังหวัดลำปาง

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน "ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นสัญจร 2017" ระหว่างวันที่ 4-5 พ.ย.60 จังหวัดลำปาง

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)…ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ก้าวสู่THAILAND 4.0ด้วย แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)...ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ ก้าวสู่THAILAND 4.0ด้วย แบบสำรวจผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ปี 2560

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ผู้หางานและตำแหน่งงาน

แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

แจ้งจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดลำปาง ดับกระแสไฟฟ้าชั่วคราว ในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนิสิต นักศึกษาเข้าร่วมประกวดตราสัญลักษณ์ (Logo) 15 ปี คณะวิทยาการจัดการ

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 12

มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ เชิญร่วมส่งผลงานเข้าประกวด "รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" ครั้งที่ 12

ธ.ก.ส.ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง “การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย”

ธ.ก.ส.ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมประกวด Infographic ในหัวข้อเรื่อง "การใช้งานดิจิทัลอย่างไรให้ปลอดภัย"