การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ

รายละเอียดการสรรหา

– การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

– การสรรหาอธิการบดี

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

– การสรรหาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

– การสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

– การสรรหาคณบดีคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

– การสรรหาผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
http://www.rmutto.ac.th/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ประกาศการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ อธิการ คณบดี และผู้อำนวยการ, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin