เทศบาลเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมขบวนแห่สะเปางานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย.61 ณ คันคลองชลประทานชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ต.ชมพู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในชมุชนและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

กิจกรรมการประกวดกระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม)
รุ่น ตัวแทนชุมชน

กิจกรรมประกวดกระทงเล็ก (ประเภทสวยงาม)
รุ่น ทั่วไป

 

news_snk-131161
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
เทศบาลเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมประกวดกระทงและร่วมขบวนแห่สะเปางานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย.61, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin