สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล

         Template_Size_internet_

       ในการกำหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy)เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวท่านและประเทศชาติมากที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีข้อมูลส่วนหนึ่งเพื่อใช้สะท้อนพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากภาค ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้นเพื่อให้การกำหนดนโยบายดังกล่าวสามารถตอบโจทย์และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศ และเป็นการสร้างโอกาสในการเข้าถึง ICT ได้อย่างมีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จึงจัดให้มีการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐาน ลักษณะและพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต รวมไปถึงคำถามพิเศษประจำปี โดยในปีนี้เป็นการสำรวจพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยี 3G หรือ 4G ว่าส่งผลให้ชีวิตคนไทยดีขึ้นอย่างไร สพธอ. ขอเชิญชวนท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ โดยขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสำรวจฯ จำนวน 21 ข้อ ใช้เวลาตอบประมาณ 15 – 20 นาที และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณสำหรับความร่วมมือดังกล่าว จะมีการสุ่มจับรางวัลผู้โชคดีจากผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์ทั้งหมด – See more at: https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/#sthash.w4LILnbt.dpuf

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
https://www.etda.or.th/

https://www.facebook.com/ETDA.Thailand

เว็บไซต์ตอบแบบสอบถาม
https://www.etda.or.th/internetuserprofile2016/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล, 10.0 out of 10 based on 1 rating

About admin