Category: ปชส.ภายนอก64

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น "เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ"

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “เสียงเยาวชน”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน"