Category: ปชส.ภายนอก61

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ท. ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแต่งกลอนต่อต้านการทุจริต

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวดเรียงความ เรื่อง “คนไทยในศตวรรษที่21”

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาร่วมประกวดเรียงความ เรื่อง "คนไทยในศตวรรษที่21"

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญร่วมประกวดออกแบบสติกเกอร์ไลน์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ชิงเงินรางวัล

เทศบาลเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมประกวดกระทงและร่วมขบวนแห่สะเปางานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย.61

เทศบาลเขลางค์นคร ขอเชิญร่วมประกวดกระทงและร่วมขบวนแห่สะเปางานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ย.61

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ตามอรรถบท “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผุ้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ตามอรรถบท "เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผุ้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญรวมประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ขอเชิญรวมประกวดเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี