Post-lpru-58-080958
บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ได้จัด โคงการประกวดวรรณกรรมรางวัล “แว่นแก้ว” ครั้งที่ 12 ประจำปี 2558 ขึ้นเพื่อส่งเสริมให้คนไทยและนักเขียนไทยหันมาสนใจเขียนหนังสือที่มีคุณภาพ จึงขอเชิญนักเขียนและผู้สนใจงานเขียนส่งผลงานเข้าประกวดตามประเภทการประกวดดังนี้

หนังสือสำหรับเด็กเล็ก มี 2 ประเภท คือ

  1. นิทานภาพส่งเสริมคุณธรรม
  2. หนังสือเสริมความรู้

หนังสือวรรณกรรมสำหรับเยาวชนมี 2 ประเภท คือ

  1. นวนิยายสำหรับเยาวชน
  2. สารคดีสำหรับเยาวชน

หนังสือสำหรับผู้ใหญ่มี 2ประเภท คือ

  1. นวนิยายสำหรับผู้ใหญ่
  2. สารคดีสำหรับผู้ใหญ่

ผู้ประสานงานโครงการ ธัญพร เศรษฐสุนทรี
โทร . 0-2662-3000 โทร 5272 โทรสาร. 0-2662-0515,0-2662-0334
e-mail : wankaew@nanmeebooks.com
website : www.nanmeebooks.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 6.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเขียนส่งผลงานเข้าประกวด"วรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 12", 6.0 out of 10 based on 2 ratings

By admin