Post-lpru-56-271256-4
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  กำหนดจัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ  ครั้งที่  9  ระหว่างวันที่  15 – 25  มกราคม  2557  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  เพื่อเป็นการอนุรักษ์  ส่งเสริม ฟื้นฟู  และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของไทยเป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพื่อมเติมได้ที่ 
044 – 515227

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ กำหนดจัดงานเทศกาลการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ ครั้งที่ 9 , 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin