เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
www.inter.mua.go.th  ภายใต้หัวข้อ “Announcements”

ซึ่งเป็นโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแบบสองทางระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและสถาบันอุดมศึกษาของประเทศสมาชิก ASEM ในทวีปยุโรปเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและการถ่ายโอนหน่วยกิจระหว่างกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2610 5424

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

By admin