สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสนับสนุนนิสิต นักศึกษาให้มีโอกาสในการหาประสบการณ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่เกิดขึ้นนอกหลักสูตรการศึกษาจากการฝึกประสบการ์นอกสถานที่ โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูขึ้นตอน เงื่อนไข และช่องทางการรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานได้ทางเว็บไวต์สำนักงาน ป.ป.ช. https://www.nacc.go.th เมนูศูนย์ข้อมูล/เอกสารบุคคล/การรับนิสิตหรือนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน

เว็บไซตเกี่ยวข้อง
https://www.nacc.go.th

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงาน ป.ป.ช. มีความประสงค์ที่เปิดรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานเพื่อเป็นการสนับสนุนนิสิต นักศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin