Month: สิงหาคม 2020

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปชส.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิงประดิษฐ์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ปชส.โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ด้านวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้และสิงประดิษฐ์ ประจำปี 2563

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินการโครงการ “Campus Global” ในการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ

สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ดำเนินการโครงการ "Campus Global" ในการให้ทุนการศึกษาสำหรับผู้สนใจ

(บริษัท นานมี จำกัด) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

(บริษัท นานมี จำกัด) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

มูลนิธิตั้งเซ็กซิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

มูลนิธิตั้งเซ็กซิม (บริษัท นานมี จำกัด) มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนิสิตนักศึกษา ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างงาน” การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "สร้างสรรค์ สร้างงาน" การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2020