ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทั…

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ปชส.ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ผลงานที่ชนะเลิศ ประเ…

(บริษัท นานมี จำกัด) ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และนักเรียน ส่งผลงานประกวดทักษะภาษาจีนนานมี ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 10

(บริษัท นานมี จำกัด)…

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สร้างสรรค์ สร้างงาน” การประกวดการทำสื่อการตลาดออนไลน์ สำหรับนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2020

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่…

สำนักงานปลัด อว. ขอเชิญส่งผลงานนักศึกษาเข้าประกวดในโครงการประกวดผลิตและเผยสื่อประชาสัมพันธ์ หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด”

สำนักงานปลัด อว. ขอเ…

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม แจ้งรายงานการวิจัย เรื่องการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ได้รับการเปลี่ยนประเภทเป็นมหาวิทยาลัย

กระทรวงการอุดมศึกษา …

กระทรวงต่างประเทศ เชิญชวนชาวไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง (ACMECS) ครั้งที่ 8

กระทรวงต่างประเทศ เช…

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ จัดประกวดคลิปวิดีโอ ตามอรรถบท “เตรียมพร้อมทุกวัย สู่สังคมผุ้สูงอายุยุคใหม่ที่มั่นคง

กรมกิจการผู้สูงอายุ …

คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จัดทำเว็บไซต์และศูนย์ข้อมูลข่าวสารงาน พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

คณะกรรมการฝ่ายประชาส…

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอนำส่งหนังสือสำนักงานรัฐมนตรี เรื่อง การดูแลรักษาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำนักงานคณะกรรมการกา…

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งมาตราการป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนจาการจุดและปล่อยบั้งไฟ พุล ตะไล โคมลอย โคมไฟ หรือวัตถุอื่นที่คล้ายคลึง

สำนักงานคณะกรรมการกา…

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อเลือนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

สำนักงานคณะกรรมการกา…

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเชิญร่วมตอบแบบสอบถามสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อชิงรางวัล

สำนักงานพัฒนาธุรกรรม…

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน “นิทรรศการเครื่องปั้นลือนาม งานมหกรรมสุดยอด OTOP นครลำปาง” ระหว่างวันที่ 4 – 9 พ.ค 2559

ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม…

สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “ขนส่งจังหวัดลำปางร่วมใจเทิดไท้ บริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล “

สำนักงานขนส่งจังหวัด…

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่…..ใฝ่รู้” ปี 2558 ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่…

ศูนย์พัฒนาผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษาในปัญหาพนัน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ เชิญชวนนิสิต นักศึกษา ประกวดออกแบบสัญลักษณ์พร้อมคำขวัญ

ศูนย์ พัฒนาผู้เชี่ยว…

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน จะดำเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ

สำนักงานส่งเสริมสวัส…

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 ขอเชิญทุกท่านส่งแบบเสนอชื่อและเอกสารหลักฐาน ครูผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

สำนักงานเขตพื้นที่กา…

ขอเชิญชวนบุคคลทั่วไป นิติบุคคล นักเรียน นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ “รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ” ครั้งที่ 10

      ขอเชิญชวนบุคคล…

บริษัทแฟกซ์ ไลท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินกิจการจัดหา พร้อมต่อการติดตั้งเสาอากาศ – อุปกรณ์โทรคมนาคม จะจัดส่งทีมงานเข้าทำการสำรวจพื้นที่ ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

บริษัทแฟกซ์ ไลท์ จำก…

สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์ม.เชียงใหม่ จัดโครงการประชุมวิชาการด้านสุขภาพและชีววิทยาช้าง “ช้าง : ชีวิตและลม หายใจที่มีคุณค่า”

ตามที่สถาบันคชบาลแห่…

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งการเปิดระบบและขยายเวลาการรับคำร้องขอยกเลิกการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร

สำนักงานคณะกรรมการกา…

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการแข่งขันโปรแกรมประยุกต์ทางด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

สำนักงานพัฒนาเทคโนโล…

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ขอเชิญนักวิจัยและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.…

โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก

โครงการบัณฑิตศึกษา ส…

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญชวนส่งเรื่องจริงของผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่

สภาสังคมสงเคราะห์แห่…

เหล่ากาชาดจังหวัดลำปางร่วมกับโรงพยาบาลลำปาง ขอเชิญประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 59 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เหล่ากาชาดจังหวัดลำป…

สำนักงานป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันประจำปี 57 และจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจฯ จังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือในการงดเผาทุกกรณี

สำนักงานป้องกันและแก…

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง แจ้งการลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร ตั้งแต่บัดนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2557

สำนักงานคณะกรรมการกา…

โรงพยาบาลลำปางขอเชิญชวน ประชาชนทุกหมู่เหล่า ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลลำปางขอเชิญ…

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เปิดรับสมัครทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นของโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทยและจีน

สำนักงานคณะกรรมการวิ…

สำนักงานขนส่งจังหวัดร่วมกับบริษัทบริดจสโตน เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรมโครงการเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจังหวัดลำปาง ประจำปี 2556

สำนักงานขนส่งจังหวัด…

สกว. ด้านมนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดบรรยายพิเศษเพื่อสร้างความเข้าใจในประเด็นหัวข้อและกระตุ้นให้เกิดโจทย์วิจัย

สกว. ด้านมนุษยศาสตร์…

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล เปิดรับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 56 ในหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

คณะสิ่งแวดล้อมและทรั…

สำนักวิจัยเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ ได้จัดทำวารสารวิจัยราชภัฏชัยภูมิ ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมส่งผลงานวิจัย

สำนักวิจัยเพื่อการพั…

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ เชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่น

สมาคมนักเรียนเก่าญี่…

สำนักงานส่งเสริมและสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ฯ ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดภาพถ่ายเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติปี 2556

สำนักงานส่งเสริมและส…

ศูนย์ส่งเสริมการและพัฒนาเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจการนิทรรศการกิจกรรมความรู้ทางวิชาการจากหน่วยงานต่าง ๆ และการออกร้านของดีเมืองอู่ทอง

ศูนย์ส่งเสริมการและพ…

องค์การบริหารพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจ ร่วมประกวดเขียนบรรยายความในหัวข้อ “การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”

องค์การบริหารพื้นที่…