สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Permium

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง ขอเชิญชวนร่วมโครงการส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าและเครื่องแต่งกาย Young OTOP Permium

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ 2021 IYF Online World Camp

มูลนิธิเยาวชนสัมพันธ์นานาชาติ ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา เข้าร่วม โครงการ 2021 IYF Online World Camp

บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

บริษัท โลตัสกรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำกัด อ.เมือง จ.ลำปาง ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษาฝึกงาน

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือสพร. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล หรือสพร. ขอเชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ The International Conference on Digital Government Technology and Innovation

สมศ.ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

สมศ.ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น "เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ"

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “เสียงเยาวชน”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ปชส.ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทคลิปวิดีโอ  ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทแอนิเมชั่น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว"

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล