กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจร่วมนิทรรศการออนไลน์

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

บริษัท ดิจิทัล บิสิเนส คอรซัลท์ จำกัด รับนักศึกษาเพื่อเข้ารับการคัดเลือกสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่ต้องการทำงานช่วงว่างจากการเรียน(Part time)หรือปิดภาคเรียน

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 – 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

บ.สุรพัฒน์ อินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัด เปิดรับสมัครนักศึกษาฝึกงานชั้นปีที่ 3 - 4 สาขาคอมพิวเตอร์กราฟิกและสาขาการตลาด

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น “เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ”

ศปร.กองบัญชาการกองทัพไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมประกวดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสรา้งสรรค์ประเภทหนังสั้น "เรื่องพอเพียงที่เพียงพอ"

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

กกพ.เชิญชวนนักศึกษาเข้าประกวดสื่อสร้างสรรค์ประเภทหนังสั้นหรือคลิปไวรัล เพื่อชิงทุนการศึกษา

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ “เสียงเยาวชน”

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล เชิญชวนนิสิต นักศึกษา เนาวชนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ "เสียงเยาวชน"

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

ชมรมผู้ป่วยโรคเลือดออกง่ายฮีโมฟีเลียแห่งประเทศไทย ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานประกวดหนังสั้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ปชส.ผลงานนักศึกษาที่ชนะเลิศการประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทคลิปวิดีโอ  ผลงานที่ชนะเลิศ ประเภทแอนิเมชั่น 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น “ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว”

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมประกวดผลงานภาพยนต์สั้น "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว"

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล

บริษัทโอเทน อินโนเวชั่น จำกัด จัดการแข่งขันคัฟเวอร์ HUG EVOLUTION COVER CONTEST SEASON 1 ชิงเงินรางวัล

คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ 1

คณะกรรมการการกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ขอเชิญนิสิตนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา E-Sports U-League ครั้งที่ 1

อว.ประกาศขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

อว.ประกาศขยายเวลาการสำเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 4

บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด ขอเชิญชวนนักศึกษาส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ จินตนาการ สืบสาน วรรณกรรมไทยกับอินทัช ปีที่ 4

มูลนิธิกรุงศรี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งโครการเข้าร่วม “กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา” ชิงทุนการศึกษา

มูลนิธิกรุงศรี ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษาส่งโครการเข้าร่วม "กรุงศรีอุดมศึกษา อาสาพัฒนา" ชิงทุนการศึกษา

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

บพค.ประกาศรับข้อเสนอแผนงาน/โครงการ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564

สำนักงานปลัดกระทรวง อว. ปชส.คัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ประจำปี 2564