เปิดระบบเพื่อตอบแบบสำรวจในระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 ตุลาคม 2564

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ไต้หวัน ญี่ปุ่น เวียดนามในปี พ.ศ.2564
https://tirc.twaea.org.tw/th-survey2021

Username : T0048
Password  : 9ac92974


2564-0920-www
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สมศ.ขอเชิญนิสิต/นักศึกษา ตอบแบบสำรวจเรื่อง ผลลัพธ์ด้านการเรียนรู้และความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin