มูลนิธิกรุงศรี จัดโครงการ “กรุงศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม” เชิญชวนน้องๆ นิสิต/นักศึกษา ร่วมส่งโครงการเข้าประกวดภายใต้หัวข้อ “รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคม และพัฒนาวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน” โครงการที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 8 โครงการ จะได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิกรุงศรีในการดำเนินโครงการ โดยแบ่งเป็นรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล รางวัลชมเชย 5 รางวัล รวมเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น 60,000 บาท

นิสิต/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมส่งโครงการสามารถติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่มูลนิธิกรุงศรี
โทร. 0-2296-2000 ต่อ 50713, 82445 หรือส่ง E-mail : krungsrifoundation@krungsri.com

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)

By admin