ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง มีภารกิจหน้าที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดลำปาง ให้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป อีกทั้งมีหน้าที่ต้องส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ให้เกิดการเสริมสร้างค่านิยมในความสื่อสัตย์สุจริต การสร้างทัศนคติให้ไม่ยอมรับต่อการทุจิตคอร์รัปชันและการสร้างความมีส่วนร่วมของภาคประชาชน จึงขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าจัดประกวดหนังสั้น ป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต

ติดต่อสอบถามรายละเอียเพิ่มได้
www.nacc.go.th

รายละเอียดเอกสาร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดลำปาง จัดประกวดหนังสั้นป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560 หวังปลุกจิตสำนึกคนไทยรักความสื่อสัตย์สุจริต, 10.0 out of 10 based on 1 rating

By admin