สำนักงาน ป.ป.ช. ขอเชิญผู้สนใจร่วมส่งผลงานโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561

ปชส.ภายนอก61
     
ด้วย สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดจัดโครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระแสให้เกิดการรวมพลังในการสรา้งสรรค์ผลงานด้สนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในรูปแบบภาพยนต์โฆษณา หรือภาพยนต์สั้น อันเป็นการปลุกจิตสำนึกให้มีทัศนะคติและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต หรือกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกว่าการทุจริตเป็นการทำลายชาติ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ไปสำนักงานป.ป.ช. ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม
รายละเอียดและใบสมัคร

เว็บไซต์เกี่ยวข้อง
https://www.nacc.go.th/

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)