ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3/2562

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ รุ่นที่ 4 รอบที่ 3/2562

Continue Reading

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา ให้บริการย้ายสิทธิบัตรประกันสุขภาพ (บัตรทอง)โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

Continue Reading

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

Continue Reading

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พี่เลี้ยงเด็ก 1 อัตรา

โรงเรียนสาธิต มร.ลป. ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) พี่เลี้ยงเด็ก 1 อัตรา

Continue Reading

ศูนย์จีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ฯ มร.ลป. ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน 29 – 30 มิ.ย 62

ศูนย์จีนศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ ฯ มร.ลป. ขอเชิญเข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาจีน 29 – 30 มิ.ย 62

Continue Reading

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. กิจกรรมประกวด Idea สร้างสรรค์ Smart Start Idea by GSB Startup ประจำเดือนเมษายน

Continue Reading

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ขอเชิญบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมร.ลป.ตอบแบบสำรวจเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มร.ลป. ขอเชิญบุคลากรทุกหน่วยงานภายในมร.ลป.ตอบแบบสำรวจเครื่องมือวัดความสุขด้วยตนเอง

Continue Reading

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดโครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และ TOEIC สำหรับอาจารย์ มร.ลป.

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดโครงการสอบวัดทักษะภาษาอังกฤษ TOEFL ITP และ TOEIC สำหรับอาจารย์ มร.ลป.

Continue Reading