เดือนกรกฏาคม62

สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชม งานแสดงดนตรี LPRU MUSIC FESTIVAL #1

สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชม งานแสดงดนตรี LPRU MUSIC FESTIVAL #1

เดือนกรกฏาคม62

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษา

เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

เดือนกรกฏาคม62

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งผลงานประกวด Idea สร้างสรรค์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ชิงเงินรางวัล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งผลงานประกวด Idea สร้างสรรค์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ชิงเงินรางวัล

เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

เดือนกรกฏาคม62

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญร่วมงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย และงานวันวิทยาศาสตร์ ” วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 “

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญร่วมงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย และงานวันวิทยาศาสตร์ ” วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 ”

เดือนกรกฏาคม62

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,ศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เดือนกรกฏาคม62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การบริหารจัดการศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในศาสนสถาน” ระหว่างที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การบริหารจัดการศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในศาสนสถาน” ระหว่างที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

เดือนมิถุนายน62

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ให้มารับหลักฐานการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2561 ให้มารับหลักฐานการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล

เดือนมิถุนายน62

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งนายสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง