เดือนมกราคม62

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ

council-01-160162
council-02-160162

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีที่ได้คะแนนหยั่งเสียงไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบ, 10.0 out of 10 based on 1 rating