เดือนธันวาคม62

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้รับหลักฐานการศึกษา

scan-201262

 

งานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้รับหลักฐานการศึกษา ณ งานทะเบียนแลประมวลผลตั้งแต่วัน วันที่ 23 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ให้รับหลักฐานการศึกษา, 10.0 out of 10 based on 1 rating