เดือนพฤษภาคม62

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018)

     วันนี้ (วันที่ 8 พฤษภาคม 2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018) โดยได้รับการประเมินตามหลักเกณฑ์การประกวดรางวัลประเภทที่ 2 (รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน) ตามการดำเนินงานของโครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยได้รับมอบหมายให้คุณ จำเนียร หัตถา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการฯ เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัลของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารทรงกลม ชั้น 3 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ 
>
>
▪️หลักเกณฑ์การประเมินหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 โดยหน่วยงานต้องดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
1. บริการเว็บไซต์ (Website) 
2. บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) 
3. บริการโดเมนเนม (DNS) 
4. การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC) 
5. IPv6 Ready Logo สำหรับเว็บไซต์ (IPv6 Logo)

ประกอบด้วยรางวัลดังนี้ 
▪️รางวัลประเภทที่ 1 รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 4 ปี ต่อเนื่อง (หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในปี 2558, 2559, 2560 และ 2561) 
▪️รางวัลประเภทที่ 2 รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 5 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web, DNSSEC และ IPv6 Logo 
▪️รางวัลประเภทที่ 3 รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 4 ด้าน ในระบบ DNS, Mail, Web และ DNSSEC 
▪️รางวัลประเภทที่ 4 รางวัลหน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 3 ด้าน ในระบบ DNS, Mail และ Web 
▪️รางวัลพิเศษ รางวัลหน่วยงานที่มีการให้บริการเว็บเซอร์วิส (Web service) ที่รองรับ IPv6

เว็บไซต์อ้างอิง
http://dtisc.onde.go.th/IPv6/public/en 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับรางวัลหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ประจำปี พ.ศ. 2561 (IPv6 Award 2018), 10.0 out of 10 based on 1 rating