เดือนกรกฏาคม62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การบริหารจัดการศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในศาสนสถาน” ระหว่างที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ขอเชิญเข้าร่วมโครงการบริการให้ความรู้ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น “การบริหารจัดการศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมในศาสนสถาน” ระหว่างที่ ๑๐ – ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๖๒, 10.0 out of 10 based on 1 rating