เดือนพฤษภาคม62

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

       โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ณ สำนักงานโครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อาคาร 6 ชั้น 1 ในวันเสาร์ที่ 1 และวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562  ผู้ที่สนใจเข้ารับการสอบสามารถแจ้งชื่อพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาตั้งแต่วันนี้ – 25 พฤษภาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อาคาร 6 ชั้น 1
โทร.  084-1764936 อริศรา / 063-5416224 นนทยา  

Toeic_Eng-130562
  

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ, 10.0 out of 10 based on 1 rating