ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรม “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ”

     
      ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรม “นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมจันทน์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

     ภายในงาน เชิญร่วมรับฟังการเสวนา “แนวคิดแนวปฏิบัติสู่นวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้และรอบรู้สุขภาวะ” พร้อมรับชมการจัดนิทรรศการตลาดนัดสื่อนวัตกรรมการอ่านออกเขียนได้และสุขภาวะ  จึงขอเชิญชวนร่วมงานตามวันและเวลาดังกล่าว

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงานมหกรรม "นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้ และความรอบรู้เรื่องสุขภาวะ", 10.0 out of 10 based on 1 rating

ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

ติดต่อ สอบถาม คำแนะนำ