เดือนมกราคม62

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562

     

  ด้วยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ วันเสาร์ – อาทิตย์ (กศ.บป.) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 

การรับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม – 5 กรกฎาคม 2562 

 


เอกสารประการการรับสมัคร
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่น 3 ประจำปีการศึกษา 2562, 10.0 out of 10 based on 1 rating