การนำเสนอ “วิสัยทัศน์” และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เดือนมกราคม62

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

2.นายจอห์นนพดล วศินสุนทร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์

4.รองศาสตราจารย์วิลาส พุ่มพิมล

5.ผู้ข่วยศาสตราจารย์ศักราช ฟ้าขาว

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
การนำเสนอ "วิสัยทัศน์" และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยของผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง, 10.0 out of 10 based on 1 rating