เดือนกุมภาพันธ์62

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561

      โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง จัดสอบ English Exit Examination สำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาใน ปีการศึกษา 2561 โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเลือกวันที่สอบได้ที่เว็บไซต์ www.lc.lpru.ac.th และขอให้นักศึกษาเข้ารับการสอบตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนไว้

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...