เดือนกันยายน62

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและป้องกันสิทธิเด็กและเยาวชน

        รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและป้องกันสิทธิเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2562 จาก นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี ผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/prlpru2015/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ารับโล่เกียรติคุณรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและป้องกันสิทธิเด็กและเยาวชน, 10.0 out of 10 based on 1 rating