เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง (E-Bidding)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องทำแห้งลูกกลิ้ง (E-Bidding)

เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศผลการทดสอบวัดทักษะความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ ระดับบัณฑิตศึกษาและปริญญาเอก

เดือนกรกฏาคม62

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มรภ.ลป ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ” 17-18 ส.ค.62

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง มรภ.ลป ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมอบรม “พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ” 17-18 ส.ค.62

เดือนกรกฏาคม62

สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชม งานแสดงดนตรี LPRU MUSIC FESTIVAL #1

สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าร่วมชม งานแสดงดนตรี LPRU MUSIC FESTIVAL #1

เดือนกรกฏาคม62

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษา

เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (เพิ่มเติม)

เดือนกรกฏาคม62

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งผลงานประกวด Idea สร้างสรรค์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ชิงเงินรางวัล

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มรภ.ลป ขอเชิญชวนนักศึกษาทุกชั้นปี ส่งผลงานประกวด Idea สร้างสรรค์ ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 ชิงเงินรางวัล

เดือนกรกฏาคม62

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

ม.ราชภัฏลำปาง แจ้งกำหนดการโครงการค่ายเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สู่รั้วมหาวิทยาลัย “เพาะพันธุ์กล้ากาสะลอง” ประจำปีการศึกษา 2562 รุ่นที่ 3

เดือนกรกฏาคม62

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญร่วมงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย และงานวันวิทยาศาสตร์ ” วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 “

คณะวิทยาศาสตร์ มรภ.ลป ขอเชิญร่วมงานมหกรรมของดีล้านนาภูมิปัญญาสูงวัย และงานวันวิทยาศาสตร์ ” วิทยาศาสตร์นิทัศน์ ราชภัฏลำปาง 62 ”

เดือนกรกฏาคม62

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,สำนักศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เทปบันทึก การนำเสนอวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ,ศิลปะและวัฒนธรรม,คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์