เดือนมกราคม62

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป ดังนี้

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
  อบรมทุกวันเสาร์ จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562
 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562

 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC
  อบรมทุกวันเสาร์ จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2562

 4. หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
  อบรมทุกวันอาทิตย์ จำนวน 30 ชั่วโมง เริ่มเรียนวันที่ 26 พฤษภาคม 2562


  รายละเอียดเพิ่มเติม
  คลิกเพื่ออ่าน

โดยมีค่าลงทะเบียนหลักสูตรละ 1,500 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

084-1764936 คุณอริศรา / 063-5416224 คุณนนทยา
และทาง facebook: www.facebook.com/lc.lpru

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป.เปิดอบรมหลักสูตรภาษาต่างประเทศสำหรับบุคคลทั่วไป 4 หลักสูตร, 10.0 out of 10 based on 1 rating