เดือนกันยายน62

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ

       

     โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ ในวันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562 ผู้ที่สนใจเข้ารับการสอบสามารถแจ้งชื่อพร้อมชำระค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมในการจัดสอบได้ที่โครงการจัดตั้งสถาบันภาษาตั้งแต่วันนี้ – 10 ตุลาคม 2562

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา อาคาร
6 ชั้น 1
โทร. 084-1764936 อริศรา / 063-5416224 นนทยา / 088-2673041 คุณวันพรรษา


รายละเอียดการสอบ

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา ร่วมกับศูนย์สอบ TOEIC จังหวัดเชียงใหม่ จัดสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่สนใจ, 10.0 out of 10 based on 1 rating