เดือนมกราคม62

ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง)เปิดอบรมทักษะการสืบค้นสารสนเทศ ประจำปี 2562 เชิญชวนนักศึกษา บคุลากร เข้าร่วมการอบรม

 

รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.lib.lpru.ac.th/libtrain/

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...