เดือนกรกฏาคม62

งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษา

news-180762

   

    งานทะเบียนและประมวลผล มรภ.ลป แจ้งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 นักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาตกค้าง ขอรับหลักฐานการศึกษาได้ ณ งานทะเบียนและประมวลผล ตั้งแตวันที่ 18 กรกฏาคม 2562 เป็นต้นไป ในเวลาราชการเท่านั้น

หมายเหตุ โปรดแต่งกายสุภาพเรียบร้อย

 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...