เดือนพฤศจิกายน62

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓


ประกาศโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  
ระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำ มีกำหนดรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา แผนกเตรียมอนุบาลและแผนกอนุบาล และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ กำหนด หลักเกณฑ์การรับสมัครดังนี้  

๑. ระดับชั้นที่เปิดรับสมัคร

๑.๑ ระดับก่อนประถมศึกษา
– ชั้นเตรียมอนุบาล รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๑ ปี ๓ เดือน ขึ้นไป
– ชั้นอนุบาล ๑      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่อายุ  ๓  ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ชั้นอนุบาล ๒      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๔ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ชั้นอนุบาล ๓      รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๕ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

๑.๒ ระดับประถมศึกษา
– ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๑    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๖ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
– ชั้นประถมศึกษาปีที่  ๒    รับสมัครนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ ๗ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 


รายละเอียดเพิ่มเติม
http://www.satit.lpru.ac.th/publicnews.php?id=50

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศระเบียบการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา ๒๕๖๓, 10.0 out of 10 based on 1 rating