เดือนธันวาคม62

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ร่วมกับชมรมฮีตฮอยคนเมืองขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ตุงไชย” 20 ธ.ค. 62

       

     สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับชมรมฮีตฮอยคนเมืองขอเชิญนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ตุงไชย” ภายใต้โครงการสนับสนุนชมรมฮีตฮอยคนเมือง ในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ห้องประชุมเวียงละกอน (ชั้น 2) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สอบถามรายละเอียดได้ที่
โทรศัพท์ 054-237399 ต่อ 6701, 6702
หรือนายอาทิตย์ สุปินะ 085-6853247

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.ลป ร่วมกับชมรมฮีตฮอยคนเมืองขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์ตุงไชย” 20 ธ.ค. 62, 10.0 out of 10 based on 1 rating