ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง ขอเชิญเจ้าหน้าที่และบุคลากร ช้อป ชิม ใช้ ชม สินค้าและบริการจากโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 2562 ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมชมพูนุช ชั้น 4 อาคารบริการวิชาการ เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้แก่กลุ่มชุมชนที่ร่วมพัฒนาสินค้าและบริการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และธนาคารออมสิน 

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...

By ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100