ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ

เดือนมกราคม62
council-230162

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ประกาศคณะกรรมการการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รายชื่อ ประวัติ ผลงาน และแนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยเชิงนโยบายสู่การปฏิบัติ, 8.0 out of 10 based on 1 rating