มร.ลป ประกาศทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายใน 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น

มร.ลป ประกาศทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายใน 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น

Continue Reading

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ม.ราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลการประกวดประติมากรรมนกสวนสัตว์เชียงใหม่

สาขาวิชาออกแบบประยุกต์ศิลป์ ม.ราชภัฏลำปาง คว้ารางวัลการประกวดประติมากรรมนกสวนสัตว์เชียงใหม่

Continue Reading

สาขาเทคโนโลยีการผลิต ได้เข้าร่วมประกวด “การแข่งขันเขียนแบบสามมิติด้านวิศวกรรมเครื่องอัดอิฐ สวนบ้านแก้ว”

สาขาเทคโนโลยีการผลิต ได้เข้าร่วมประกวด “การแข่งขันเขียนแบบสามมิติด้านวิศวกรรมเครื่องอัดอิฐ สวนบ้านแก้ว”

Continue Reading

มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการชาวลำปางสร้างฝายถวายในหลวง

มร.ลป เข้าร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตามโครงการชาวลำปางสร้างฝายถวายในหลวง

Continue Reading

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรเกมส์ ปี 53 ในวันเสาร์ที่ 8 มค.54

ขอเชิญร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรเกมส์ ปี 53 ในวันเสาร์ที่ 8 มค.54

Continue Reading

ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง“มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ ”

ม.ราชภัฏลำปาง เข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง“มหาวิทยาลัยกับการแก้ปัญหาวิกฤตชาติ ”

Continue Reading

มร.ลป ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

มร.ลป ประกาศแนวปฏิบัติสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ของนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/2553

Continue Reading

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป เผยผลสำรวจงานสโมสรสันนิบาต จ.ลำปาง ปี 53

สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ลป เผยผลสำรวจงานสโมสรสันนิบาต จ.ลำปาง ปี 53

Continue Reading

กพน. มร.ลป ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่19 “ 40 ปีราชภัฏลำปางเกมส์”ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553

กพน. ม.ราชภัฏลำปาง ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในครั้งที่19 “ 40 ปีราชภัฏลำปางเกมส์”ในวันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2553

Continue Reading

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เชิญประชุมคณะกรรมการชมรม

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิทยาการจัดการ มร.ลป.เชิญประชุมคณะกรรมการชมรม

Continue Reading

ขอเชิญร่วมงาน วันศูนย์ภาษาภายใต้แนวคิด “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติ”

ขอเชิญร่วมงาน วันศูนย์ภาษาภายใต้แนวคิด “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมนานาชาติ”

Continue Reading

มร.ลป แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสภามหาวิทยาลัยฯ ชนะ อธิการบดี ผศ.เล็ก ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

มร.ลป แจ้งคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดสภามหาวิทยาลัยฯ ชนะ อธิการบดี ผศ.เล็ก ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

Continue Reading

สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มร.ลป จัดการแสดงละครเวที “เปิดตำนานหนานทิพย์ช้าง”

สาขาวิชานิเทศสาสตร์ มร.ลป จัดการแสดงละครเวที “เปิดตำนานหนานทิพย์ช้าง”

Continue Reading