มร.ลป ประกาศทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายใน 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น

มร.ลป ประกาศทุนแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษากับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) ภายใน 30 ก.ย.นี้ เท่านั้น

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาบัญชี มร.ลป.พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม

สาขาวิชาบัญชี มร.ลป.พัฒนาทักษะวิชาชีพบัญชี เชิญชวนผู้สนใจร่วมอบรม

Continue Reading
งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

กพน.มร.ลป จัด อบรมอาชีพเสริมพิ่มทักษะเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาลำปาง

กพน.มร.ลป จัด อบรมอาชีพเสริมพิ่มทักษะเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นพื้นบ้านล้านนาลำปาง

Continue Reading

สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มร.ลป.เชิญบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบ ด้านกองบริการแจ้งหยุดการเรียนการสอน

สำนักงาน ก.พ.เครือข่าย มร.ลป.เชิญบุคลากรร่วมเป็นกรรมการสอบ ด้านกองบริการแจ้งหยุดการเรียนการสอน

Continue Reading

อาจารย์ม.ราชภัฏคว้าทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เดินหน้าพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นผ่านงานวิจัย

อาจารย์ม.ราชภัฏคว้าทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก เดินหน้าพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นผ่านงานวิจัย

Continue Reading

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มร.ลป ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 58 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา มร.ลป และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำปางร่วมพิธีทำบุญตักบาตร 58 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

Continue Reading

คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง

คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏลำปาง จัดอบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปาง

Continue Reading

ประกันคุณภาพ มร.ลป.ประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

ประกันคุณภาพ มร.ลป.ประชุมคณะกรรมการรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

Continue Reading

คณะวิทย์ มร.ลป.เชิญร่วมทำบัญผ้าป่าสามัคคี สบทบทุนจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

คณะวิทย์ มร.ลป.เชิญร่วมทำบัญผ้าป่าสามัคคี สบทบทุนจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์

Continue Reading

มร.ลป แจ้งดาวน์โหลด หนังสือสัญญาให้ทุนโครงการทุนวิทยาศาสตร์และทุนสังคมราชภัฏลำปาง ระดับ ป.ตรี

หนังสือสัญญาให้ทุนโครงการทุนวิทยาศาสตร์และทุนสังคมราชภัฏลำปาง ระดับ ป.ตรี

Continue Reading

สำนักวัฒน์ฯ มร.ลป. ขับเคลื่อนศิลปะพื้นบ้าน จัดสัมมนาใหญ่จังหวะและเพลงกลองบูชา

สำนักวัฒน์ฯ มร.ลป. ขับเคลื่อนศิลปะพื้นบ้าน จัดสัมมนาใหญ่จังหวะและเพลงกลองบูชา

Continue Reading

๓ สาขาวิชาของคณะมนุษย์ฯ มร.ลป.จัดกิจกรรม เพื่อบริการวิชาการชุมชน

๓ สาขาวิชาของคณะมนุษย์ฯ มร.ลป.จัดกิจกรรม เพื่อบริการวิชาการชุมชน

Continue Reading

สาขาวิชาสังคมศึกษา ขอเชิญศิษย์เก่าทุกท่านร่วมงาน “พบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวสังคมศึกษา” ครั้งที่ ๑

สาขาวิชาสังคมศึกษาจัดงาน“พบปะสังสรรค์คืนสู่เหย้าชาวสังคมศึกษา” ครั้งที่ ๑

Continue Reading